Om

Hej och välkomna till vår blogg!

Jag heter Jeanette Åkerlund och är lärare på Turingeskolan i Nykvarn. Nybloggarna består av mig och en grupp glada, nyfikna, engagerade årskurs 1 elever som arbetar mycket med källkritiskt tänkande och informationssökning. Tillsammans bloggar vi om vårt arbete i skolan.

Syfte och mottagare

Ett syftet med att blogga är att föräldrarna ska få mer inblick i vad vi arbetar med i skolan, vilket är en av de övergripande målen och riktlinjerna i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  Ett annat syfte med att blogga är att skapa sammanhang och överblick av skolarbetet för eleverna. Att eleverna ska få syn på sitt eget lärande. Att kunna se helheten med varför vi arbetar med de olika arbetsområdena och att de olika arbetsområdena hör ihop.

”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” (Lgr 11 s10) Genom att blogga tillsammans visar vi att vårt arbete är viktigt och får tillfälle att sätta ord på vårt eget lärande.

Den pedagogiska kopplingen 

Innan vi startade bloggen har vi i klassen arbetat med informationssökning och källkritik.  Vi har tittat på vad en källa är, hur man hittar en källa som passar till det man arbetar med, vem som är avsändare och vad som kan göra att en källa är trovärdig eller inte. Ett kunskapskrav i slutet av åk 3 i svenska är att: ” Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.” (Lgr 11) Genom att starta bloggen har vi nu fått börja fundera kring att vi själva blivit en källa och har ett ansvar kring vad och hur vi berättar något. Att tänka på att inte göra smygreklam eller direktreklam.

Upphovsrätt

Eftersom vi bloggar om vårt arbete i skolan kommer vi ibland att berätta och visa böcker vi läst eller arbetat med. Därför fick vi fundera kring och ta reda på vad som gäller när man visar andras bilder som ligger på nätet. Man får lov att använda andras bilder tex bokomslag som finns som bildarkiv på nätet men man får inte gå in och ändra bilderna på något sätt. Om man är minsta osäker går det att maila förlagen och fråga om man får använda bilden.

Om tävlingsbidraget

År 2008 startades webbstjärnan av ISS (Internetstiftelsen) som en del av satsningen för att öka och utveckla internetanvändandet i svenska skolan. Webbstjärnan vill ge elever och lärare möjlighet att lära sig mer om webbanvändning och internet. När man skapat en webbsida på Webbstjärnan har man möjlighet att anmäla sig till tävlingen som webbstjärnan anordnar varje år. Webbsidan ska ha pedagogisk koppling och uppfylla vissa krav som finns att hitta på webbstjärnans hemsida. Mer info hittar du på: http://webbstjärnan.se

Under perioden när vi skapade denna webbplats har vi och främst vår lärare lärt sig hur man bygger upp en digital webbsida. Vi har lärt oss lite om hur upphovsrätten fungerar. Genom att börja blogga har vi i klassen lärt oss mer om källkritik och vad olika ord som ex rubrik, inlägg och redigera betyder. Vi har lärt oss hur man ska göra rent tekniskt för att ladda upp bilder, göra bildspel och lägger ut det. Vi har också blivit bättre på att komma ihåg vad vi arbetat med under en vecka och hur vi är en trovärdig källa.

Varför ska Nybloggarna vinna?

Att blogga fyller många pedagogiska syften som att tex ge vårdnashavare en större inblick i hur vi på olika sätt arbetar i klassrummet. Bloggen ger eleverna en viktig signal att deras arbete i skolan är värdefullt och alla ansträngningar räknas. Att ha en klassblogg tillsammans ger eleverna stora möjligheter att utvecklas och förstå vårt nya digitala samhälle. Vilka krav och regler finns det på nätet? Vad betyder upphovsrätt? Vad menas med att vara en källa? Får man publicera vad som helst?  En vinst i tävlingen skulle innebära att vi lyckats bra med att starta upp vår webbsida. Med vinstpengarna skulle vi kunna göra ett spännande studiebesök på exempelvis Tekniska museet i Stockholm och köpa in material till vårt nästa steg som är att börja med programmering.