Veckobrev 49

Hej!

Här kommer några glimtar från det vi arbetat med under veckan.

I matematiken har vi jobbat med att repetera den analoga klockan tio i / tio över och kvart i / kvart över. Eleverna fick arbeta i par där den ena eleven fick läsa ut vad klockan skulle vara och också berätta vad visarna skulle stå på för den andra eleven som fick rita ut visarna. Eleverna fick turades om att vara den som skrev och berättade efter varje uppgift. Strukturen kallas kloka pennan och här får eleverna öva på att samarbeta, lyssna på varandra och träna sig på att förklara. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med den analoga klockan nästa vecka, eftersom många elever vill bli säkrare på klockan.

Under veckan startade vi också vårt arbete med myter och väsen där vi läst om olika väsen som tex hustomten, jätten och lyktgubben. Vi har funderat och samtalat kring hur de olika myterna uppkommit och fördelar och nackdelar med att tro på väsen. Märker att klassen tycker att det är både roligt och spännande att arbeta med detta ämne. När eleverna skulle rita egna väsen och skriva om dem flödade ideerna.

Hälsningar Jeanette Åkerlund

Vecka 46

Hej!

Den här veckan har vi bland annat arbetat med yrken i so, där vi samtalat om olika yrken och hur viktiga alla yrken är för att ett samhälle ska fungera. I no har vi prövat var tyngdpunkten sitter och vilken betydelse stödytan har för att hålla balansen. I slutet på veckan fick vi resa tillbaka i tiden till 70-talet och det blev många funderingar hur föräldrar, mor-farföräldrar såg ut på den tiden och hur man levde. Vi tittade på bilder, läste om större händelser under 70-talet och såg på barnprogram som sändes då, det var både roligt och spännande.

Här prövar vi olika sätt att hålla balansen på.

Här samtalar vi kring olika yrken och motiverar vilket yrke vi tycker är absolut viktigast för att ett samhälle ska kunna fungera.

 

 

 

 

Vecka 43

Hej!

Efter att ha jobbat intensivt hela veckan med bland annat att avsluta arbetet med kroppen och tvådimensionella geometriska objekt gav vi oss ut på uppdrag. Uppdraget var att hjälpa Fröken pumpa med att hitta sin cykelnyckel.  Vi begav oss till den förtrollade skogen och lyckades hitta Fröken pumpas nyckel. Det firade vi med disco och popcorn under eftermiddagen.

Önskar er alla en härlig helg, hälsningar Jeanette

Vecka 38

Hej!

Nu är hösten här och denna härliga höstbild är tagen av några elever från klassen.

Den här veckan har vi prövat med att använda musik och rörelser för att bättre minnas klockan, engelska glosor och vokalerna. Klassen har också tipsat varandra om hur man kan göra för att komma ihåg te.x engelska glosor bättre. Ett av tipsen som kom upp var att repetera glosorna många gånger och sedan låta en kompis ”förhöra” en på dem. Tipset att repetera har hela klassen prövat då vi varje dag ramsräknat från 100-0 när vi haft en stund över. Det vi märkte i slutet på veckan var att alla i klassen hade blivit säkrare på att räkna nedåt, så att repetera samma sak många gånger är ett sätt som funkar när man vill minnas något bättre.

Under veckan arbetade vi klart med våra egna faktatexter(beskrivande text) om marsvinet och övat oss på att berätta om marsvinet för en kompis. Det som man skulle tänka på när man berättade var att försöka ha ögonkontakt ibland och prata tydligt och lugnt.

I matematiken har vi bland annat arbetat med att subtrahera ental och tiotal, något som många tycker är lite knepigare än att addera. Arbetet med att subtrahera ental och tiotal fortsätter vi med nästa vecka också.

Önskar er en trevlig helg/ Jeanette

Vecka 37

Hej!

Den här veckan har vi i matematiken arbetat med att bland annat addera ental och tiotal och att man ska använda strategin att lägga till ental först. Vi har i svenska arbetat med lässtrategierna där vi övat oss på att förutspå vad texten ska handla om utifrån rubrik och bild, läsa texten och ta reda på ord och uttryck vi inte förstår och att ta ut viktiga ord (nyckelord) för att kunna sammanfatta texten vi läst.

Vi har prövat att arbeta med grej of the day (mikrolektion med kort fakta om ett ämne) något alla tyckte var roligt. Där tränar vi bland annat på att skriva dagens datum, rubrik och ta ut något som man tyckte var extra viktigt/intressant från lektionen. Eftersom alla tyckte det var spännande och lärorikt kommer vi att fortsätta att ha dessa mikrolektioner.

Trevlig helg/ Jeanette Åkerlund

 

Vecka 36

Hej!

Den här veckan har vi börjat arbeta med engelskaboken, något som eleverna tyckte var jättekul. De fick lyssna på en text och sedan samtala i basgrupperna om vad de trodde att texten handlade om och vilka ord de kände igen. Det visade sig att de tillsammans förstod ganska mycket av textens innehåll. Efteråt fick de höra översättningen och de var väldigt stolta över att de förstått så mycket och längtar redan till nästa gång när de ska få arbeta med att följa instruktioner i arbetsboken.

I matematiken har vi arbetat med att addera tal från 0-100 och positionssystemet (att siffrans värde beror på vilken plats den har i talet). Här fick eleverna arbeta i par, ena paret gav en additionsuppgift och de andra paret räknade ut summan och hämtade rätt antal kottar (ental) och stenar (tiotal) och la summan framför de andra paret som kontrollerade att det var rätt. Sedan fick de byta plats, så att paret som gett uppgift fick lösa en uppgift och de som löst uppgift fick ge och kontrollera. Det var ganska knepigt i början då man både skulle räkna ut, dela upp talet i ental och tiotal och komma ihåg att kottarna representerade entalen och stenarna tiotalen. Men eleverna tyckte det var roligt och utmanande och hade gärna gjort några fler uträkningar, så det får nog bli en repris nästa vecka:)

Hälsningar Jeanette Åkerlund

Vecka 35

Hej!

Veckan gick verkligen fort och vi har hunnit med mycket, vilket beror på att klassen har en fantastisk arbetsro och motivation att vilja lära sig.

Under veckan har vi arbetat mycket med att repetera och se vad vi kommer ihåg från årskurs 1 i matematik och svenska. Eleverna har bland annat arbetat med att skriva en berättelse utifrån en bild. Vi diskuterade innan vad som var viktigt att tänka på när man skriver en berättelse och eleverna tog upp att man måste ha en början, mittdel och ett avslut i en berättelse och att när man är klar är det viktigt att läsa igenom berättelsen igen och då titta på om man fått med punkt och stor bokstav i sina meningar. Innan alla fick sätta igång fick de ge varandra inspiration genom att prata om vad de såg på bilderna två och två.

I matematiken arbetade vi bl.a med att repetera klockan (hel/halv, kvart i/ kvart över) och konstaterade att alla var säkra på läsa av hel och halv timmar på klockan men att vi behöver öva mer på kvart i och kvart över. Vi övar en vecka till och utvärderar i slutet av veckan hur det gått.

Den här veckan har jag samtalat med eleverna om deras mål och de är verkligen kloka, de vet vilka mål de vill fortsätta arbeta med och vilka de känner sig säkra på. Nästa vecka ska vi träna på att hålla i utvecklingssamtalet.

Veckans höjdpunkt verkar bli ”Lilla aktuellt skola”. Vi började med att titta på lilla aktuellt sedan fick eleverna skriva upp en sak i sina anteckningsböcker som de fastnade för / tyckte var extra intressant i programmet. De övade sin metakognitiva förmåga (reflektera) och kommunikativa förmåga (samtala, argumentera och motivera) när vi sedan samtalade kring några av deras punkter. Vi hann diskutera två ämnen sedan var lektionen slut. Eleverna tyckte tiden gick alldeles för fort!

Trevlig helg önskar vi i klass 2b

Vecka 23

Hej!

Den här veckan har vi arbetat mycket med att repetera, utvärdera och avsluta arbeten i de olika ämnena.  Vi har gjort sommardikter tillsammans, då fick vi arbeta i grupper. Alla i gruppen hade olika roller för att det skulle bli lättare att samarbeta.

Nu börjar vi känna att skolan snart slutar, den här veckan avslutade vi läxläsningen för terminen och vi har även börjat ta hem arbetsböcker.

Hälsningar 1b

Vecka 22

Hej!

Den här veckan har vi i matematiken arbetat med hundrarutan, repeterat udda och jämna tal och begreppet fler än/färre än.

På grupptiden har vi gjort egna Sverigeflaggor och lekt.

Vi har i svenskan bland annat arbetat med bloggen, skrivarverkstaden (berättelser/ sagor) och haft boksamtal. Vi har också repeterat våra kunskaper om de vårblommor och  insekter som vi skrivit egna faktatexter om.

Under boksamtalet funderade vi på vilken miljö (omgivning) och karaktärer (personer/ figurer) som fanns med i boken. Var boken en saga eller en berättelse och om det fanns det med något problem och lösning.

Trevlig helg önskar klass 1b.

Vecka 21

Hej!

Den här veckan började vi arbeta med ental och tiotal i matematiken. Vi arbetade två och två med att addera och subtrahera med tiotal. Den ena i paret löste och förklarade hur den löst uppgiften och den andra i paret fick skriva lösningen på en mini whiteboards, sedan byte vi.

I svenska har vi arbetat vidare med våra berättelser, läsförståelse och att sammanfatta vad det är man läst.

Vi han även med ett besök i skogen där vi i smågrupper fick svara på olika frågor som Jeanette ställde om de vårblommor och insekter vi arbetat med, vi kom ihåg massor:)

I början på veckan hittade några av oss en större kopparorm på skolgården som vi med hjälp av en fröken flyttade för att den skulle få lite lugn och ro, den var verkligen fin.

Här har vi sammanfattat vad vi gjort under veckan i smågrupper.

Trevlig helg önskar vi i klass 1b.