Vecka 23

Hej!

Den här veckan har vi arbetat mycket med att repetera, utvärdera och avsluta arbeten i de olika ämnena.  Vi har gjort sommardikter tillsammans, då fick vi arbeta i grupper. Alla i gruppen hade olika roller för att det skulle bli lättare att samarbeta.

Nu börjar vi känna att skolan snart slutar, den här veckan avslutade vi läxläsningen för terminen och vi har även börjat ta hem arbetsböcker.

Hälsningar 1b

Vecka 22

Hej!

Den här veckan har vi i matematiken arbetat med hundrarutan, repeterat udda och jämna tal och begreppet fler än/färre än.

På grupptiden har vi gjort egna Sverigeflaggor och lekt.

Vi har i svenskan bland annat arbetat med bloggen, skrivarverkstaden (berättelser/ sagor) och haft boksamtal. Vi har också repeterat våra kunskaper om de vårblommor och  insekter som vi skrivit egna faktatexter om.

Under boksamtalet funderade vi på vilken miljö (omgivning) och karaktärer (personer/ figurer) som fanns med i boken. Var boken en saga eller en berättelse och om det fanns det med något problem och lösning.

Trevlig helg önskar klass 1b.

Vecka 21

Hej!

Den här veckan började vi arbeta med ental och tiotal i matematiken. Vi arbetade två och två med att addera och subtrahera med tiotal. Den ena i paret löste och förklarade hur den löst uppgiften och den andra i paret fick skriva lösningen på en mini whiteboards, sedan byte vi.

I svenska har vi arbetat vidare med våra berättelser, läsförståelse och att sammanfatta vad det är man läst.

Vi han även med ett besök i skogen där vi i smågrupper fick svara på olika frågor som Jeanette ställde om de vårblommor och insekter vi arbetat med, vi kom ihåg massor:)

I början på veckan hittade några av oss en större kopparorm på skolgården som vi med hjälp av en fröken flyttade för att den skulle få lite lugn och ro, den var verkligen fin.

Här har vi sammanfattat vad vi gjort under veckan i smågrupper.

Trevlig helg önskar vi i klass 1b.

Vecka 20.

Hej!

Den här veckan har vi i matematiken repeterat dubbelt/hälften, symmetri och att mäta med måttenheten cm.

I engelska fortsatte vi att träna vad vanliga djur heter på engelska och i svenska har vi lyssnat på olika dikter och samtalat om innehållet i dikterna. Vi har även fortsatt vårt arbete med att skriva egna berättelser och sagor.

När vi var i skogen skulle vi titta lite närmare på olika insekter men de gömde sig. Vi tror att det beror på att det regnade men vi fick en mysig fikastund och mycket fri lek. Några elever i klassen hittade blek stjärnmossa.

Trevlig helg önskar vi i klass 1b.

Vecka 19.

Hej!

Under veckan har vi i matematiken arbetat med symmetri och repeterat geometriska former och begrepp ( punkt,sträcka,linje). Vi har fortsatt att arbeta med vad olika djur heter på engelska.

I slutet på veckan fick vi träna på hur man gör den enarmade banditen, den stationen som vi ska ha på Turingeskolansdag.

I svenska har vi bland annat arbetat med faktatexter och dikter. Vi har prövat att skriva både en femrading och 1-2-3-dikt. Dikter kan handla om tankar och känslor och man kan bli både ledsen, arg och glad av en dikt.

Hälsningar klass 1b

Vecka 18

Hej!

Vi har i veckan arbetat med gamla och nya måttenheter (centimeter) i matematiken. I engelskan har vi tränat på vad olika djur heter på engelska tex hund, katt spindel. Vi har i No arbetat med att mäta våra hopp med plastgrodor och jämföra hur långt vi kom.

Vi har också arbetat mycket med läsning och läsförståelse och skrivit klart våra faktatexter om vårblommor i svenska. Vi har även skrivit olika sagor om ett träd som kunde tala.

Hälsningar klass 1b

Veckobrev 17.

Hej, vi har arbetat med klockan kvart i och kvart över. Vi har också arbetat med faktatexter om vårblommor som vi läst och sedan skrivit egna faktatexter om.

I början av den här veckan repeterade vi årstiderna och vilka månader som hörde till vilken årstid, vi var säkra på årstiderna och att det är tre månader i varje årstid men vi var lite osäkra på vilka månader som hör till varje årstid så det ska vi träna mer på.

Den här veckan har vi fått börja blogga själva. Varje fredag kommer två från solgruppen och två från mångruppen att blogga.

Trevlig helg önskar vi i klass 1b.

Vecka 15

Hej!

Den här veckan blev det mycket matematik:) Vi repeterade hur multiplikationstabell två är uppbyggd, exempelvis genom att arbeta  i lärparen och skriva multiplikationen som en upprepad addition (multiplikation 3*2= 6 är samma sak som upprepad addition 2+2+2) och tvärtom. Vi började med ett nytt moment i matematiken där vi prövade att kontrollera att vi räknat rätt i en subtraktion med hjälp av en addition. Det var lite knepigt i början men efter att ha arbetat med laborativt material och fått öva både i matematikboken och tillsammans i lärparen där vi fick rätta varandras subbtraktionsuppgifter så upptäckte vi att en addition kan underlätta rättandet. Vi har även arbetat med att mäta olika stora föremål i klassrummet med hjälp av pappersremsor. Först fick vi förutsäga vilket av de föremål som vi skulle mäta som var längst. Vi pratade kring vad det är för skillnad på att förutsäga något och att gissa. Vi kom fram till att dörren var längst på höjden men att tavlan var längst på bredden                                               

Vi har även hunnit med att samtala kring olika ord som exempelvis vad en kejsare, padda, riddare är och hur de ser ut. Vi har fått veta fakta om clownfisken och repeterat vilka som är vokalerna i vårt alfabet.

Glad påsk önskar klass 1c (fröken fick skriva in i efterhand det som vi tog upp).

 

Vecka 14.

Under veckan har vi i matematiken arbetat med sambandet mellan addition och subtraktion. Vi har också jobbat med gånger (multiplikationstabellen) i matematiken. Vi har i huvudräkningen spelat många spel.

I svenska har vi fortsatt att arbeta med våra faktatexter om våren och att skriva berättelser och sagor i  skrivarverkstaden.

Idag (fredag) var vi nere på sländan och lyssnade på nybörjarorkestern. Några av oss blev sugna på att själva börja spela. Vi fick veta att i åk 3 får man börja spela i orkestern om man vill.

Lite lek hann vi med efter vi fikat och letat nya vårtecken:)

Här är vi påväg tillbaka till skolan efter att ha lyssnat på nybörjarorkestern.

Vi i klass 1b önskar er en riktigt trevlig helg.

Vecka 13.

Hej! Nybloggarna här!

Den här veckan har vi i So arbetat mer med att ta reda på varför vi firar påsk. Vi har sett tre avsnitt av den tecknade filmen ”Bibelns äventyr”.  Där fick vi veta att i kristendomen firar man påsk för att komma ihåg när Jesus dog och fira att han uppstod. Vi har även pratat om att man kan fira påsk utan att vara kristen och att traditioner som påskägg, påskhare och att klä ut sig till påskkärring inte hör till religionen. Nästa vecka ska vi titta lite närmare på var dessa traditioner kommer ifrån.

Vi har i matematiken arbetat mycket med huvudräkning och tiotalsövergångar i subtraktion och idag (fredag) prövade vi hur säkra vi var på tiokompisarna genom att göra ett arbetsblad med många uppgifter inom talområdet 0-10.

Under tre veckor har vi haft lekgrupper under första rasten och idag röstade vi om vi skulle fortsätta med lekgrupper eller inte. Det blev väldigt jämt och ett förslag som kom upp då var att de som vill ha lekgrupper fortsätter med det och de som inte vill ha lekgrupper låter bli. Men vi ska fundera på förslaget över helgen och ta beslut på måndag om hur vi vill göra, Jeanette hade även ett annat förslag på hur vi skulle kunna göra.

Trevlig helg önskar klass 1b