Problemlösning

Vi fick lyssna på en uppgift och skriva på en whiteboard.sen gick vi runt och kollade på varandras problem lösningar och fick tips av varandra.

Bloggare är Hugo och Sia.

Planeterna

Här jobbade vi med faktatexter om planeter. När vi jobbade med joden då fick vi svara på frågor i stället för att hålla på med en faktatext. Vi jobbade med planeterna:Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus och Neptunus.

Bloggare är Tilde w och Elias.

Skrivarverkstad

Hej!

Vi arbetar med skrivarverkstad. Vi gör sagor och berättelser.  I sagor fins det 4 delar början ,problem, lösning, och slut . I en berättelse finns början, mitt, och slut.

När vi skrivit en berättelse eller saga ger vi respons på varandra, vi säger vad som var bra med berättelsen tex det var bra att du hade med början ,mitt och slut. Man kan också få tips på vad läsaren skulle vilja veta mer om.

Bloggare är Signe och Wilma

 

Skrivarverkstad

I våran skrivarverkstad tar vi ett  papper och då gör vi en saga eller en berättelse.

Då när vi gör en saga behöver vi en inledning  och ett  problem  och en lösning och ett avslut.

När vi gör en saga eller en berättelse behöver vi stor bokstav mellanrum och punkt.

När vi har gjort klart en berättelse eller en saga ska vi ge den till en kompis så läser personen och sen ger den respons.

Bloggare är Tindra och Ugbad

När vi fick nya basgrupper.

Vi fick nya basgrupper  för att lära känna varandra.

Vi fick lappar för att få veta vad man gillar.

Vi gillade mycket av det och vi fick ta två lappar var.

Bloggare Aline och William.L.

Årets månader.

Vi jobbade med årstiderna för att vi skulle lära oss dom.

Vi skrev på varsin Whiteboard och skrev månaderna i rett ordning.

Sen gick en ifrån  gruppen och skrev på tavlan vad dem trodde i gruppen

och vi sjung en årtidssång den går så här

 

januari börjar året,

februari kommer näst,

mars, april har knopp i håret,

maj och juni blommar mest.

juli, augusti och september

härlig sommar är de då ,

men oktober och november

och december är så grå.

Bloggare är Wilma och Sia

 

 

.

 

Beskriva bilder.

Föst fik vi sitta i grupper och kola på tavlan och beskriva bilden som Jeanette tog upp på tavlan.

Alla fik välja en bild och beskriva den och klistra fast den på ett paper och skriva rubrik.

William. B. och Kalle.

Marsvinet

Hej i veckan har vi jobbat med faktatexter om marsvinet vi fick veta vad dem äter. Och hur marsvinen fungerar och vi fick veta  vad dem bor och hur många ungar marsvinet får. Vi jobbade med de i onsdags den 20 september.      Idag är det fredag den 22 september.

bloggarna är Ugbad och Amanda

Arbete med lässtrategierna.

Vi har tränatt med faktatext om mask och marsvin och morot. Vi har tränatt på läsförståelse. Vi fick titta på bilden om marsvinet och fundera på vad texten skulle handla om. Vi fick fundera och ta ut de orden som vi tyckte var viktiga i texten. Nästa vecka ska vi gura en egen faktatext.

Bloggare är Göte och Leo