Marsvinet

Hej i veckan har vi jobbat med faktatexter om marsvinet vi fick veta vad dem äter. Och hur marsvinen fungerar och vi fick veta  vad dem bor och hur många ungar marsvinet får. Vi jobbade med de i onsdags den 20 september.      Idag är det fredag den 22 september.

bloggarna är Ugbad och Amanda

Arbete med lässtrategierna.

Vi har tränatt med faktatext om mask och marsvin och morot. Vi har tränatt på läsförståelse. Vi fick titta på bilden om marsvinet och fundera på vad texten skulle handla om. Vi fick fundera och ta ut de orden som vi tyckte var viktiga i texten. Nästa vecka ska vi gura en egen faktatext.

Bloggare är Göte och Leo

Vokaler och konsonanter.

Vi har jobbat med vokaler och konsonanter. Jeanette visade en vokal för oss. Sen fik vi skriva på whiteboard så många ord vi hittade med den vokalen.

Bloggare: Tindra och Tilde

Ordfläta.

Vi gjorde en ordfläta med alla våra namn i 1b. Vi använde det längsta namnet i mitten

och sedan satt vi i hop alla andra namn med namnet i mitten.

Sen hade vi frilek då kan man spela rita eller bygga med kappla .

 

Bloggare Aline och Hugo.

 

 

 

 

Repetera geometriska begrepp.

Här fick eleverna arbeta i grupper där de skulle diskutera och skriva svar på olika frågor om geometriska begrepp som exempelvis  Vad är skillnaden mellan en linje och en sträcka? Eleverna fick besöka fem olika stationer med frågor som de skulle diskutera och svara på. Syftet med uppgiften var dels att repetera geometriska begrepp men också på att träna på att samarbeta. De är vana att arbeta i sina lär-par men det var ett tag sedan vi arbetade i större grupper ( 4st ). Eleverna fick olika roller i gruppen, sekreterare (antecknar vad gruppen kommer fram till), ordfördelare (ger ut ordet), berättare (läser uppgiften) och kontrollanten (kontrollerar att alla i gruppen förstått uppgiften).

Alla grupperna möte på olika svårigheter i samarbetet och det blev bra diskussioner både under tiden och efter lektionen när vi samtalade om hur det gått i de olika grupperna. Många upplevde att det blev lättare att samarbeta i slutet av lektionen och kände att det berodde på att de tränat sig då och vågade ta sin roll i gruppen.

Respons och bearbetning av text.

Vi har övat på att ge respons till varandra. Man börjar med att läsa en av sina egna berättelser/saga för en kompis. Sedan ger kompisen respons. Tex man säger -Det var bra att…. – Jag vill veta…. -Mitt råd till dig är…… Sedan kan man göra sin text bättre  utifrån råden  man fått av sin kompis.

Bloggare är Wilma och Leo

Skrivarverkstad.

vi som bloggar är Susanna och Tilde.D

vi har jobbat med skrivarverkstad. Där vi har med delarna början, problem, lösning ,avslut. Man får välja att skriva ensam eller tillsammans med en kompis.

Här är två tjejer som jobbar koncentrerat med sina sagor.