Grupptiden

Hej!

Idag på grupptiden skulle vi lyssna på en berättelse och rita bilder som man fick upp i huvudet och som hörde i hop med berättelsen. Sen fick man leka fritt.

Bloggare Aline och Sia

Tränar inför utvecklingssamtalen.

 

Här tränar vi på utvecklingssamtal med våra axel kompisar. Vi fick välkomna dom och prata vad vi har blivit bättre på i årskurs 2 och vad vi behöver träna på. Vi fick visa saker vi vill visa våra mammor och pappor. Vi fick gå igenom våra mål och sen fick vi hälsa hejdå.

William och Meja.

Bråk

Vi jobbade med bråk. De va kul. Vi jobba med med lärkompisen.Vi fick en Whiteboard. Fröken visade på figurer på tavlan som var delade i lika stora bitar och några var färgade. Vi skulle skriva i bråkform hur många delar av figuren som var färgade.

Bloggare är Jonatan och Kalle.

Divisionsspel

Hej!

Här spelar eleverna ett divisionsspel i lärparen. Spelet går ut på att räkna ut rätt kvot på den divisionsuppgift man hamnar på med sin spelpjäs. Svarar man rätt får man fylla i en cell i sin bivaxkaka och den som först fyllt sin vaxkaka vinner. För att det ska bli lättare att förstå och räkna ut divisionerna har eleverna konkret material (nallar, pengar)till hjälp.

 

Tom Tits

Hej!

Vi hade en fantastisk dag på Tom Tits, där vi fick utforska, samtala och skratta tillsammans. En härlig dag med fokus på lärande och gemenskap.

Hälsningar Jeanette

Problemlösning

Vi fick lyssna på en uppgift och skriva på en whiteboard.sen gick vi runt och kollade på varandras problem lösningar och fick tips av varandra.

Bloggare är Hugo och Sia.

Planeterna

Här jobbade vi med faktatexter om planeter. När vi jobbade med joden då fick vi svara på frågor i stället för att hålla på med en faktatext. Vi jobbade med planeterna:Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus och Neptunus.

Bloggare är Tilde w och Elias.

Skrivarverkstad

Hej!

Vi arbetar med skrivarverkstad. Vi gör sagor och berättelser.  I sagor fins det 4 delar början ,problem, lösning, och slut . I en berättelse finns början, mitt, och slut.

När vi skrivit en berättelse eller saga ger vi respons på varandra, vi säger vad som var bra med berättelsen tex det var bra att du hade med början ,mitt och slut. Man kan också få tips på vad läsaren skulle vilja veta mer om.

Bloggare är Signe och Wilma

 

Skrivarverkstad

I våran skrivarverkstad tar vi ett  papper och då gör vi en saga eller en berättelse.

Då när vi gör en saga behöver vi en inledning  och ett  problem  och en lösning och ett avslut.

När vi gör en saga eller en berättelse behöver vi stor bokstav mellanrum och punkt.

När vi har gjort klart en berättelse eller en saga ska vi ge den till en kompis så läser personen och sen ger den respons.

Bloggare är Tindra och Ugbad

När vi fick nya basgrupper.

Vi fick nya basgrupper  för att lära känna varandra.

Vi fick lappar för att få veta vad man gillar.

Vi gillade mycket av det och vi fick ta två lappar var.

Bloggare Aline och William.L.