Beskriva bilder.

Föst fik vi sitta i grupper och kola på tavlan och beskriva bilden som Jeanette tog upp på tavlan.

Alla fik välja en bild och beskriva den och klistra fast den på ett paper och skriva rubrik.

William. B. och Kalle.

Klockan och Kalendern.

vi har jobbat med Nomp. Då jobbade vi med whiteboard och med kaleden och klockan.  Vi samarbetade vi var 2 och 2 och vi turades om att skriva svaren.

Bloggare är Johanna och Meya.

Marsvinet

Hej i veckan har vi jobbat med faktatexter om marsvinet vi fick veta vad dem äter. Och hur marsvinen fungerar och vi fick veta  vad dem bor och hur många ungar marsvinet får. Vi jobbade med de i onsdags den 20 september.      Idag är det fredag den 22 september.

bloggarna är Ugbad och Amanda

Arbete med lässtrategierna.

Vi har tränatt med faktatext om mask och marsvin och morot. Vi har tränatt på läsförståelse. Vi fick titta på bilden om marsvinet och fundera på vad texten skulle handla om. Vi fick fundera och ta ut de orden som vi tyckte var viktiga i texten. Nästa vecka ska vi gura en egen faktatext.

Bloggare är Göte och Leo

Vokaler och konsonanter.

Vi har jobbat med vokaler och konsonanter. Jeanette visade en vokal för oss. Sen fik vi skriva på whiteboard så många ord vi hittade med den vokalen.

Bloggare: Tindra och Tilde

Syslöjd.

Vi solar fick börja med att rita tre egna minjoner och sen färglega i gult röt och grönt.Sen fick vi göra bon till våra minjoner. Vi vek ett paper på lite mer än hälften sen fick vi sy på kanterna det blev typ som ett kuvert.

Bloggare är Susanna och Tilde D

Basgrupper

Första rasten är vi med basgrupperna vi brukar leka med basgrupperna vi är fyra eller tre.

Bloggare är Aline och Johanna.

Vecka 23

Hej!

Den här veckan har vi arbetat mycket med att repetera, utvärdera och avsluta arbeten i de olika ämnena.  Vi har gjort sommardikter tillsammans, då fick vi arbeta i grupper. Alla i gruppen hade olika roller för att det skulle bli lättare att samarbeta.

Nu börjar vi känna att skolan snart slutar, den här veckan avslutade vi läxläsningen för terminen och vi har även börjat ta hem arbetsböcker.

Hälsningar 1b

Repetition av udda och jämna tal.

Här jobbar vi med udda tal och jämna tal.  Jämna tal går att dela upp i två lika stora delar och det blir lika mycket i varje hög.  Jämna talen är tex  0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20. Udda tal går att dela upp i två högar men det blir inte lika många i varje hög. Udda tal är tex dem här 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21.

Bloggare är Tindra och Ugbad.