Klockan och Kalendern.

vi har jobbat med Nomp. Då jobbade vi med whiteboard och med kaleden och klockan.  Vi samarbetade vi var 2 och 2 och vi turades om att skriva svaren.

Bloggare är Johanna och Meya.

Repetition av udda och jämna tal.

Här jobbar vi med udda tal och jämna tal.  Jämna tal går att dela upp i två lika stora delar och det blir lika mycket i varje hög.  Jämna talen är tex  0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20. Udda tal går att dela upp i två högar men det blir inte lika många i varje hög. Udda tal är tex dem här 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21.

Bloggare är Tindra och Ugbad.

Repetera geometriska begrepp.

Här fick eleverna arbeta i grupper där de skulle diskutera och skriva svar på olika frågor om geometriska begrepp som exempelvis  Vad är skillnaden mellan en linje och en sträcka? Eleverna fick besöka fem olika stationer med frågor som de skulle diskutera och svara på. Syftet med uppgiften var dels att repetera geometriska begrepp men också på att träna på att samarbeta. De är vana att arbeta i sina lär-par men det var ett tag sedan vi arbetade i större grupper ( 4st ). Eleverna fick olika roller i gruppen, sekreterare (antecknar vad gruppen kommer fram till), ordfördelare (ger ut ordet), berättare (läser uppgiften) och kontrollanten (kontrollerar att alla i gruppen förstått uppgiften).

Alla grupperna möte på olika svårigheter i samarbetet och det blev bra diskussioner både under tiden och efter lektionen när vi samtalade om hur det gått i de olika grupperna. Många upplevde att det blev lättare att samarbeta i slutet av lektionen och kände att det berodde på att de tränat sig då och vågade ta sin roll i gruppen.

Mäta och jämföra.

Bloggarna Jonatan och Sia.

Arbete med nya och gamla måttenheter.

Vi mäter med gamla måttenheter tex tum, spann, fot och famn. Och mäter nya måttenheter cm, vi mäter cm med linjal.

Bloggarna är Ebba och Signe.

Träna klockan kvart över och kvart i.

vi som bloggar är Tilde.D och Susanna

Träna matematiska begrepp.

vi gick runt i klassrummet och letade efter ett par tillexempel udda tal och 11 eller jämna tal och 12 eller difirens och summa. Vi använde oss av high five.

 

Vi försökte hitta ett par i matematiska begrep som hörde i hop.

 

Bloggarna är Elias och Tilde .W.

Mäta med gamla måttenheter.

Vi försökte hitta en span lång pinne med lärkompisen.

Vissa hade roligt i skogen.

Efter det åt vi vårt fika.

Trevlig helg. Bloggarna är:Tilde.w. och Elias.

Multiplikation och nytt tiokamrat spel.