Vecka 23

Hej!

Den här veckan har vi arbetat mycket med att repetera, utvärdera och avsluta arbeten i de olika ämnena.  Vi har gjort sommardikter tillsammans, då fick vi arbeta i grupper. Alla i gruppen hade olika roller för att det skulle bli lättare att samarbeta.

Nu börjar vi känna att skolan snart slutar, den här veckan avslutade vi läxläsningen för terminen och vi har även börjat ta hem arbetsböcker.

Hälsningar 1b

Repetition av udda och jämna tal.

Här jobbar vi med udda tal och jämna tal.  Jämna tal går att dela upp i två lika stora delar och det blir lika mycket i varje hög.  Jämna talen är tex  0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20. Udda tal går att dela upp i två högar men det blir inte lika många i varje hög. Udda tal är tex dem här 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21.

Bloggare är Tindra och Ugbad.

Ordfläta.

Vi gjorde en ordfläta med alla våra namn i 1b. Vi använde det längsta namnet i mitten

och sedan satt vi i hop alla andra namn med namnet i mitten.

Sen hade vi frilek då kan man spela rita eller bygga med kappla .

 

Bloggare Aline och Hugo.

 

 

 

 

Repetera geometriska begrepp.

Här fick eleverna arbeta i grupper där de skulle diskutera och skriva svar på olika frågor om geometriska begrepp som exempelvis  Vad är skillnaden mellan en linje och en sträcka? Eleverna fick besöka fem olika stationer med frågor som de skulle diskutera och svara på. Syftet med uppgiften var dels att repetera geometriska begrepp men också på att träna på att samarbeta. De är vana att arbeta i sina lär-par men det var ett tag sedan vi arbetade i större grupper ( 4st ). Eleverna fick olika roller i gruppen, sekreterare (antecknar vad gruppen kommer fram till), ordfördelare (ger ut ordet), berättare (läser uppgiften) och kontrollanten (kontrollerar att alla i gruppen förstått uppgiften).

Alla grupperna möte på olika svårigheter i samarbetet och det blev bra diskussioner både under tiden och efter lektionen när vi samtalade om hur det gått i de olika grupperna. Många upplevde att det blev lättare att samarbeta i slutet av lektionen och kände att det berodde på att de tränat sig då och vågade ta sin roll i gruppen.

Vecka 19.

Hej!

Under veckan har vi i matematiken arbetat med symmetri och repeterat geometriska former och begrepp ( punkt,sträcka,linje). Vi har fortsatt att arbeta med vad olika djur heter på engelska.

I slutet på veckan fick vi träna på hur man gör den enarmade banditen, den stationen som vi ska ha på Turingeskolansdag.

I svenska har vi bland annat arbetat med faktatexter och dikter. Vi har prövat att skriva både en femrading och 1-2-3-dikt. Dikter kan handla om tankar och känslor och man kan bli både ledsen, arg och glad av en dikt.

Hälsningar klass 1b

Grupptid.

På grupptiden har vi gjort fjärilar. Vi gjorde en lek på grupptiden. Där så skulle vi gissa en färg, om man gissade rätt på färgen så sprutar den vatten på den.

Bloggare är William.B och Göte

Respons och bearbetning av text.

Vi har övat på att ge respons till varandra. Man börjar med att läsa en av sina egna berättelser/saga för en kompis. Sedan ger kompisen respons. Tex man säger -Det var bra att…. – Jag vill veta…. -Mitt råd till dig är…… Sedan kan man göra sin text bättre  utifrån råden  man fått av sin kompis.

Bloggare är Wilma och Leo