Vecka 23

Hej!

Den här veckan har vi arbetat mycket med att repetera, utvärdera och avsluta arbeten i de olika ämnena.  Vi har gjort sommardikter tillsammans, då fick vi arbeta i grupper. Alla i gruppen hade olika roller för att det skulle bli lättare att samarbeta.

Nu börjar vi känna att skolan snart slutar, den här veckan avslutade vi läxläsningen för terminen och vi har även börjat ta hem arbetsböcker.

Hälsningar 1b

Vecka 22

Hej!

Den här veckan har vi i matematiken arbetat med hundrarutan, repeterat udda och jämna tal och begreppet fler än/färre än.

På grupptiden har vi gjort egna Sverigeflaggor och lekt.

Vi har i svenskan bland annat arbetat med bloggen, skrivarverkstaden (berättelser/ sagor) och haft boksamtal. Vi har också repeterat våra kunskaper om de vårblommor och  insekter som vi skrivit egna faktatexter om.

Under boksamtalet funderade vi på vilken miljö (omgivning) och karaktärer (personer/ figurer) som fanns med i boken. Var boken en saga eller en berättelse och om det fanns det med något problem och lösning.

Trevlig helg önskar klass 1b.

Repetition av udda och jämna tal.

Här jobbar vi med udda tal och jämna tal.  Jämna tal går att dela upp i två lika stora delar och det blir lika mycket i varje hög.  Jämna talen är tex  0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20. Udda tal går att dela upp i två högar men det blir inte lika många i varje hög. Udda tal är tex dem här 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21.

Bloggare är Tindra och Ugbad.

Vecka 21

Hej!

Den här veckan började vi arbeta med ental och tiotal i matematiken. Vi arbetade två och två med att addera och subtrahera med tiotal. Den ena i paret löste och förklarade hur den löst uppgiften och den andra i paret fick skriva lösningen på en mini whiteboards, sedan byte vi.

I svenska har vi arbetat vidare med våra berättelser, läsförståelse och att sammanfatta vad det är man läst.

Vi han även med ett besök i skogen där vi i smågrupper fick svara på olika frågor som Jeanette ställde om de vårblommor och insekter vi arbetat med, vi kom ihåg massor:)

I början på veckan hittade några av oss en större kopparorm på skolgården som vi med hjälp av en fröken flyttade för att den skulle få lite lugn och ro, den var verkligen fin.

Här har vi sammanfattat vad vi gjort under veckan i smågrupper.

Trevlig helg önskar vi i klass 1b.

Vecka 20.

Hej!

Den här veckan har vi i matematiken repeterat dubbelt/hälften, symmetri och att mäta med måttenheten cm.

I engelska fortsatte vi att träna vad vanliga djur heter på engelska och i svenska har vi lyssnat på olika dikter och samtalat om innehållet i dikterna. Vi har även fortsatt vårt arbete med att skriva egna berättelser och sagor.

När vi var i skogen skulle vi titta lite närmare på olika insekter men de gömde sig. Vi tror att det beror på att det regnade men vi fick en mysig fikastund och mycket fri lek. Några elever i klassen hittade blek stjärnmossa.

Trevlig helg önskar vi i klass 1b.

Ordfläta.

Vi gjorde en ordfläta med alla våra namn i 1b. Vi använde det längsta namnet i mitten

och sedan satt vi i hop alla andra namn med namnet i mitten.

Sen hade vi frilek då kan man spela rita eller bygga med kappla .

 

Bloggare Aline och Hugo.