Punkt, linje och sträcka

Vi jobbar med punkt linje och sträcka. De va jätteroligt.

Vi skrev på whiteboard vad vi trodde va punkt linje och sträcka.

Ebba och Jonatan

Beskriva bilder.

Föst fik vi sitta i grupper och kola på tavlan och beskriva bilden som Jeanette tog upp på tavlan.

Alla fik välja en bild och beskriva den och klistra fast den på ett paper och skriva rubrik.

William. B. och Kalle.

Vecka 38

Hej!

Nu är hösten här och denna härliga höstbild är tagen av några elever från klassen.

Den här veckan har vi prövat med att använda musik och rörelser för att bättre minnas klockan, engelska glosor och vokalerna. Klassen har också tipsat varandra om hur man kan göra för att komma ihåg te.x engelska glosor bättre. Ett av tipsen som kom upp var att repetera glosorna många gånger och sedan låta en kompis ”förhöra” en på dem. Tipset att repetera har hela klassen prövat då vi varje dag ramsräknat från 100-0 när vi haft en stund över. Det vi märkte i slutet på veckan var att alla i klassen hade blivit säkrare på att räkna nedåt, så att repetera samma sak många gånger är ett sätt som funkar när man vill minnas något bättre.

Under veckan arbetade vi klart med våra egna faktatexter(beskrivande text) om marsvinet och övat oss på att berätta om marsvinet för en kompis. Det som man skulle tänka på när man berättade var att försöka ha ögonkontakt ibland och prata tydligt och lugnt.

I matematiken har vi bland annat arbetat med att subtrahera ental och tiotal, något som många tycker är lite knepigare än att addera. Arbetet med att subtrahera ental och tiotal fortsätter vi med nästa vecka också.

Önskar er en trevlig helg/ Jeanette

Klockan och Kalendern.

vi har jobbat med Nomp. Då jobbade vi med whiteboard och med kaleden och klockan.  Vi samarbetade vi var 2 och 2 och vi turades om att skriva svaren.

Bloggare är Johanna och Meya.

Marsvinet

Hej i veckan har vi jobbat med faktatexter om marsvinet vi fick veta vad dem äter. Och hur marsvinen fungerar och vi fick veta  vad dem bor och hur många ungar marsvinet får. Vi jobbade med de i onsdags den 20 september.      Idag är det fredag den 22 september.

bloggarna är Ugbad och Amanda

Vecka 37

Hej!

Den här veckan har vi i matematiken arbetat med att bland annat addera ental och tiotal och att man ska använda strategin att lägga till ental först. Vi har i svenska arbetat med lässtrategierna där vi övat oss på att förutspå vad texten ska handla om utifrån rubrik och bild, läsa texten och ta reda på ord och uttryck vi inte förstår och att ta ut viktiga ord (nyckelord) för att kunna sammanfatta texten vi läst.

Vi har prövat att arbeta med grej of the day (mikrolektion med kort fakta om ett ämne) något alla tyckte var roligt. Där tränar vi bland annat på att skriva dagens datum, rubrik och ta ut något som man tyckte var extra viktigt/intressant från lektionen. Eftersom alla tyckte det var spännande och lärorikt kommer vi att fortsätta att ha dessa mikrolektioner.

Trevlig helg/ Jeanette Åkerlund

 

Arbete med lässtrategierna.

Vi har tränatt med faktatext om mask och marsvin och morot. Vi har tränatt på läsförståelse. Vi fick titta på bilden om marsvinet och fundera på vad texten skulle handla om. Vi fick fundera och ta ut de orden som vi tyckte var viktiga i texten. Nästa vecka ska vi gura en egen faktatext.

Bloggare är Göte och Leo

Vokaler och konsonanter.

Vi har jobbat med vokaler och konsonanter. Jeanette visade en vokal för oss. Sen fik vi skriva på whiteboard så många ord vi hittade med den vokalen.

Bloggare: Tindra och Tilde