Vecka 38

Hej!

Nu är hösten här och denna härliga höstbild är tagen av några elever från klassen.

Den här veckan har vi prövat med att använda musik och rörelser för att bättre minnas klockan, engelska glosor och vokalerna. Klassen har också tipsat varandra om hur man kan göra för att komma ihåg te.x engelska glosor bättre. Ett av tipsen som kom upp var att repetera glosorna många gånger och sedan låta en kompis ”förhöra” en på dem. Tipset att repetera har hela klassen prövat då vi varje dag ramsräknat från 100-0 när vi haft en stund över. Det vi märkte i slutet på veckan var att alla i klassen hade blivit säkrare på att räkna nedåt, så att repetera samma sak många gånger är ett sätt som funkar när man vill minnas något bättre.

Under veckan arbetade vi klart med våra egna faktatexter(beskrivande text) om marsvinet och övat oss på att berätta om marsvinet för en kompis. Det som man skulle tänka på när man berättade var att försöka ha ögonkontakt ibland och prata tydligt och lugnt.

I matematiken har vi bland annat arbetat med att subtrahera ental och tiotal, något som många tycker är lite knepigare än att addera. Arbetet med att subtrahera ental och tiotal fortsätter vi med nästa vecka också.

Önskar er en trevlig helg/ Jeanette

Klockan och Kalendern.

vi har jobbat med Nomp. Då jobbade vi med whiteboard och med kaleden och klockan.  Vi samarbetade vi var 2 och 2 och vi turades om att skriva svaren.

Bloggare är Johanna och Meya.

Marsvinet

Hej i veckan har vi jobbat med faktatexter om marsvinet vi fick veta vad dem äter. Och hur marsvinen fungerar och vi fick veta  vad dem bor och hur många ungar marsvinet får. Vi jobbade med de i onsdags den 20 september.      Idag är det fredag den 22 september.

bloggarna är Ugbad och Amanda

Vecka 37

Hej!

Den här veckan har vi i matematiken arbetat med att bland annat addera ental och tiotal och att man ska använda strategin att lägga till ental först. Vi har i svenska arbetat med lässtrategierna där vi övat oss på att förutspå vad texten ska handla om utifrån rubrik och bild, läsa texten och ta reda på ord och uttryck vi inte förstår och att ta ut viktiga ord (nyckelord) för att kunna sammanfatta texten vi läst.

Vi har prövat att arbeta med grej of the day (mikrolektion med kort fakta om ett ämne) något alla tyckte var roligt. Där tränar vi bland annat på att skriva dagens datum, rubrik och ta ut något som man tyckte var extra viktigt/intressant från lektionen. Eftersom alla tyckte det var spännande och lärorikt kommer vi att fortsätta att ha dessa mikrolektioner.

Trevlig helg/ Jeanette Åkerlund

 

Arbete med lässtrategierna.

Vi har tränatt med faktatext om mask och marsvin och morot. Vi har tränatt på läsförståelse. Vi fick titta på bilden om marsvinet och fundera på vad texten skulle handla om. Vi fick fundera och ta ut de orden som vi tyckte var viktiga i texten. Nästa vecka ska vi gura en egen faktatext.

Bloggare är Göte och Leo

Vokaler och konsonanter.

Vi har jobbat med vokaler och konsonanter. Jeanette visade en vokal för oss. Sen fik vi skriva på whiteboard så många ord vi hittade med den vokalen.

Bloggare: Tindra och Tilde

Vecka 36

Hej!

Den här veckan har vi börjat arbeta med engelskaboken, något som eleverna tyckte var jättekul. De fick lyssna på en text och sedan samtala i basgrupperna om vad de trodde att texten handlade om och vilka ord de kände igen. Det visade sig att de tillsammans förstod ganska mycket av textens innehåll. Efteråt fick de höra översättningen och de var väldigt stolta över att de förstått så mycket och längtar redan till nästa gång när de ska få arbeta med att följa instruktioner i arbetsboken.

I matematiken har vi arbetat med att addera tal från 0-100 och positionssystemet (att siffrans värde beror på vilken plats den har i talet). Här fick eleverna arbeta i par, ena paret gav en additionsuppgift och de andra paret räknade ut summan och hämtade rätt antal kottar (ental) och stenar (tiotal) och la summan framför de andra paret som kontrollerade att det var rätt. Sedan fick de byta plats, så att paret som gett uppgift fick lösa en uppgift och de som löst uppgift fick ge och kontrollera. Det var ganska knepigt i början då man både skulle räkna ut, dela upp talet i ental och tiotal och komma ihåg att kottarna representerade entalen och stenarna tiotalen. Men eleverna tyckte det var roligt och utmanande och hade gärna gjort några fler uträkningar, så det får nog bli en repris nästa vecka:)

Hälsningar Jeanette Åkerlund

Vecka 35

Hej!

Veckan gick verkligen fort och vi har hunnit med mycket, vilket beror på att klassen har en fantastisk arbetsro och motivation att vilja lära sig.

Under veckan har vi arbetat mycket med att repetera och se vad vi kommer ihåg från årskurs 1 i matematik och svenska. Eleverna har bland annat arbetat med att skriva en berättelse utifrån en bild. Vi diskuterade innan vad som var viktigt att tänka på när man skriver en berättelse och eleverna tog upp att man måste ha en början, mittdel och ett avslut i en berättelse och att när man är klar är det viktigt att läsa igenom berättelsen igen och då titta på om man fått med punkt och stor bokstav i sina meningar. Innan alla fick sätta igång fick de ge varandra inspiration genom att prata om vad de såg på bilderna två och två.

I matematiken arbetade vi bl.a med att repetera klockan (hel/halv, kvart i/ kvart över) och konstaterade att alla var säkra på läsa av hel och halv timmar på klockan men att vi behöver öva mer på kvart i och kvart över. Vi övar en vecka till och utvärderar i slutet av veckan hur det gått.

Den här veckan har jag samtalat med eleverna om deras mål och de är verkligen kloka, de vet vilka mål de vill fortsätta arbeta med och vilka de känner sig säkra på. Nästa vecka ska vi träna på att hålla i utvecklingssamtalet.

Veckans höjdpunkt verkar bli ”Lilla aktuellt skola”. Vi började med att titta på lilla aktuellt sedan fick eleverna skriva upp en sak i sina anteckningsböcker som de fastnade för / tyckte var extra intressant i programmet. De övade sin metakognitiva förmåga (reflektera) och kommunikativa förmåga (samtala, argumentera och motivera) när vi sedan samtalade kring några av deras punkter. Vi hann diskutera två ämnen sedan var lektionen slut. Eleverna tyckte tiden gick alldeles för fort!

Trevlig helg önskar vi i klass 2b

Syslöjd.

Vi solar fick börja med att rita tre egna minjoner och sen färglega i gult röt och grönt.Sen fick vi göra bon till våra minjoner. Vi vek ett paper på lite mer än hälften sen fick vi sy på kanterna det blev typ som ett kuvert.

Bloggare är Susanna och Tilde D

Basgrupper

Första rasten är vi med basgrupperna vi brukar leka med basgrupperna vi är fyra eller tre.

Bloggare är Aline och Johanna.