Vecka 23

Hej!

Den här veckan har vi arbetat mycket med att repetera, utvärdera och avsluta arbeten i de olika ämnena.  Vi har gjort sommardikter tillsammans, då fick vi arbeta i grupper. Alla i gruppen hade olika roller för att det skulle bli lättare att samarbeta.

Nu börjar vi känna att skolan snart slutar, den här veckan avslutade vi läxläsningen för terminen och vi har även börjat ta hem arbetsböcker.

Hälsningar 1b

Vecka 22

Hej!

Den här veckan har vi i matematiken arbetat med hundrarutan, repeterat udda och jämna tal och begreppet fler än/färre än.

På grupptiden har vi gjort egna Sverigeflaggor och lekt.

Vi har i svenskan bland annat arbetat med bloggen, skrivarverkstaden (berättelser/ sagor) och haft boksamtal. Vi har också repeterat våra kunskaper om de vårblommor och  insekter som vi skrivit egna faktatexter om.

Under boksamtalet funderade vi på vilken miljö (omgivning) och karaktärer (personer/ figurer) som fanns med i boken. Var boken en saga eller en berättelse och om det fanns det med något problem och lösning.

Trevlig helg önskar klass 1b.

Repetition av udda och jämna tal.

Här jobbar vi med udda tal och jämna tal.  Jämna tal går att dela upp i två lika stora delar och det blir lika mycket i varje hög.  Jämna talen är tex  0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20. Udda tal går att dela upp i två högar men det blir inte lika många i varje hög. Udda tal är tex dem här 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21.

Bloggare är Tindra och Ugbad.