Vecka 21

Hej!

Den här veckan började vi arbeta med ental och tiotal i matematiken. Vi arbetade två och två med att addera och subtrahera med tiotal. Den ena i paret löste och förklarade hur den löst uppgiften och den andra i paret fick skriva lösningen på en mini whiteboards, sedan byte vi.

I svenska har vi arbetat vidare med våra berättelser, läsförståelse och att sammanfatta vad det är man läst.

Vi han även med ett besök i skogen där vi i smågrupper fick svara på olika frågor som Jeanette ställde om de vårblommor och insekter vi arbetat med, vi kom ihåg massor:)

I början på veckan hittade några av oss en större kopparorm på skolgården som vi med hjälp av en fröken flyttade för att den skulle få lite lugn och ro, den var verkligen fin.

Här har vi sammanfattat vad vi gjort under veckan i smågrupper.

Trevlig helg önskar vi i klass 1b.

Vecka 20.

Hej!

Den här veckan har vi i matematiken repeterat dubbelt/hälften, symmetri och att mäta med måttenheten cm.

I engelska fortsatte vi att träna vad vanliga djur heter på engelska och i svenska har vi lyssnat på olika dikter och samtalat om innehållet i dikterna. Vi har även fortsatt vårt arbete med att skriva egna berättelser och sagor.

När vi var i skogen skulle vi titta lite närmare på olika insekter men de gömde sig. Vi tror att det beror på att det regnade men vi fick en mysig fikastund och mycket fri lek. Några elever i klassen hittade blek stjärnmossa.

Trevlig helg önskar vi i klass 1b.

Ordfläta.

Vi gjorde en ordfläta med alla våra namn i 1b. Vi använde det längsta namnet i mitten

och sedan satt vi i hop alla andra namn med namnet i mitten.

Sen hade vi frilek då kan man spela rita eller bygga med kappla .

 

Bloggare Aline och Hugo.

 

 

 

 

Repetera geometriska begrepp.

Här fick eleverna arbeta i grupper där de skulle diskutera och skriva svar på olika frågor om geometriska begrepp som exempelvis  Vad är skillnaden mellan en linje och en sträcka? Eleverna fick besöka fem olika stationer med frågor som de skulle diskutera och svara på. Syftet med uppgiften var dels att repetera geometriska begrepp men också på att träna på att samarbeta. De är vana att arbeta i sina lär-par men det var ett tag sedan vi arbetade i större grupper ( 4st ). Eleverna fick olika roller i gruppen, sekreterare (antecknar vad gruppen kommer fram till), ordfördelare (ger ut ordet), berättare (läser uppgiften) och kontrollanten (kontrollerar att alla i gruppen förstått uppgiften).

Alla grupperna möte på olika svårigheter i samarbetet och det blev bra diskussioner både under tiden och efter lektionen när vi samtalade om hur det gått i de olika grupperna. Många upplevde att det blev lättare att samarbeta i slutet av lektionen och kände att det berodde på att de tränat sig då och vågade ta sin roll i gruppen.

Vecka 19.

Hej!

Under veckan har vi i matematiken arbetat med symmetri och repeterat geometriska former och begrepp ( punkt,sträcka,linje). Vi har fortsatt att arbeta med vad olika djur heter på engelska.

I slutet på veckan fick vi träna på hur man gör den enarmade banditen, den stationen som vi ska ha på Turingeskolansdag.

I svenska har vi bland annat arbetat med faktatexter och dikter. Vi har prövat att skriva både en femrading och 1-2-3-dikt. Dikter kan handla om tankar och känslor och man kan bli både ledsen, arg och glad av en dikt.

Hälsningar klass 1b

Grupptid.

På grupptiden har vi gjort fjärilar. Vi gjorde en lek på grupptiden. Där så skulle vi gissa en färg, om man gissade rätt på färgen så sprutar den vatten på den.

Bloggare är William.B och Göte

Respons och bearbetning av text.

Vi har övat på att ge respons till varandra. Man börjar med att läsa en av sina egna berättelser/saga för en kompis. Sedan ger kompisen respons. Tex man säger -Det var bra att…. – Jag vill veta…. -Mitt råd till dig är…… Sedan kan man göra sin text bättre  utifrån råden  man fått av sin kompis.

Bloggare är Wilma och Leo

Vecka 18

Hej!

Vi har i veckan arbetat med gamla och nya måttenheter (centimeter) i matematiken. I engelskan har vi tränat på vad olika djur heter på engelska tex hund, katt spindel. Vi har i No arbetat med att mäta våra hopp med plastgrodor och jämföra hur långt vi kom.

Vi har också arbetat mycket med läsning och läsförståelse och skrivit klart våra faktatexter om vårblommor i svenska. Vi har även skrivit olika sagor om ett träd som kunde tala.

Hälsningar klass 1b

Mäta och jämföra.

Bloggarna Jonatan och Sia.